Skip to main content
Top

22-02-2024 | Original Article

Tongxinluo Activates PI3K/AKT Signaling Pathway to Inhibit Endothelial Mesenchymal Transition and Attenuate Myocardial Fibrosis after Ischemia-Reperfusion in Mice

Authors: Ya-ru Wei, Yun-long Hou, Yu-jie Yin, Zhen Li, Yi Liu, Ning-xin Han, Zi-xuan Wang, Lu Liu, Xiao-qi Wang, Yuan-jie Hao, Kun Ma, Jiao-jiao Gu, Zhen-hua Jia

Published in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Login to get access
Metadata
Title
Tongxinluo Activates PI3K/AKT Signaling Pathway to Inhibit Endothelial Mesenchymal Transition and Attenuate Myocardial Fibrosis after Ischemia-Reperfusion in Mice
Authors
Ya-ru Wei
Yun-long Hou
Yu-jie Yin
Zhen Li
Yi Liu
Ning-xin Han
Zi-xuan Wang
Lu Liu
Xiao-qi Wang
Yuan-jie Hao
Kun Ma
Jiao-jiao Gu
Zhen-hua Jia
Publication date
22-02-2024
Publisher
Springer Nature Singapore
Published in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Electronic ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3652-5