Skip to main content
Top

08-06-2024 | Original Article

Stir-fried Semen Armeniacae Amarum Suppresses Aristolochic Acid I-Induced Nephrotoxicity and DNA Adducts

Authors: Cheng-xian Li, Xiao-he Xiao, Xin-yu Li, Da-ke Xiao, Yin-kang Wang, Xian-ling Wang, Ping Zhang, Yu-rong Li, Ming Niu, Zhao-fang Bai

Published in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Login to get access
Metadata
Title
Stir-fried Semen Armeniacae Amarum Suppresses Aristolochic Acid I-Induced Nephrotoxicity and DNA Adducts
Authors
Cheng-xian Li
Xiao-he Xiao
Xin-yu Li
Da-ke Xiao
Yin-kang Wang
Xian-ling Wang
Ping Zhang
Yu-rong Li
Ming Niu
Zhao-fang Bai
Publication date
08-06-2024
Publisher
Springer Nature Singapore
Published in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Electronic ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3809-2