Skip to main content
Top

08-06-2024 | Original Article

Scorpiones, Scolopendra and Gekko Inhibit Lung Cancer Growth and Metastasis by Ameliorating Hypoxic Tumor Microenvironment via PI3K/AKT/mTOR/HIF-1α Signaling Pathway

Authors: Qi-yuan Mao, Xue-qian Wang, Fei Lin, Ming-wei Yu, Hui-ting Fan, Qi Zheng, Lan-chun Liu, Chu-chu Zhang, Dao-rui Li, Hong-sheng Lin

Published in: Chinese Journal of Integrative Medicine

Login to get access
Metadata
Title
Scorpiones, Scolopendra and Gekko Inhibit Lung Cancer Growth and Metastasis by Ameliorating Hypoxic Tumor Microenvironment via PI3K/AKT/mTOR/HIF-1α Signaling Pathway
Authors
Qi-yuan Mao
Xue-qian Wang
Fei Lin
Ming-wei Yu
Hui-ting Fan
Qi Zheng
Lan-chun Liu
Chu-chu Zhang
Dao-rui Li
Hong-sheng Lin
Publication date
08-06-2024
Publisher
Springer Nature Singapore
Published in
Chinese Journal of Integrative Medicine
Print ISSN: 1672-0415
Electronic ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-024-3803-8