Skip to main content
Top
Published in: Frontiers of Medicine 2/2024

29-12-2023 | Research Article

Multi-omics joint analysis revealed the metabolic profile of retroperitoneal liposarcoma

Authors: Fu’an Xie, Yujia Niu, Lanlan Lian, Yue Wang, Aobo Zhuang, Guangting Yan, Yantao Ren, Xiaobing Chen, Mengmeng Xiao, Xi Li, Zhe Xi, Gen Zhang, Dongmei Qin, Kunrong Yang, Zhigang Zheng, Quan Zhang, Xiaogang Xia, Peng Li, Lingwei Gu, Ting Wu, Chenghua Luo, Shu-Hai Lin, Wengang Li

Published in: Frontiers of Medicine | Issue 2/2024

Login to get access
Metadata
Title
Multi-omics joint analysis revealed the metabolic profile of retroperitoneal liposarcoma
Authors
Fu’an Xie
Yujia Niu
Lanlan Lian
Yue Wang
Aobo Zhuang
Guangting Yan
Yantao Ren
Xiaobing Chen
Mengmeng Xiao
Xi Li
Zhe Xi
Gen Zhang
Dongmei Qin
Kunrong Yang
Zhigang Zheng
Quan Zhang
Xiaogang Xia
Peng Li
Lingwei Gu
Ting Wu
Chenghua Luo
Shu-Hai Lin
Wengang Li
Publication date
29-12-2023
Publisher
Higher Education Press
Published in
Frontiers of Medicine / Issue 2/2024
Print ISSN: 2095-0217
Electronic ISSN: 2095-0225
DOI
https://doi.org/10.1007/s11684-023-1020-z

Other articles of this Issue 2/2024

Frontiers of Medicine 2/2024 Go to the issue