Skip to main content
Top
Metadata
Title
Anticancer Activity of Diosgenin and Its Molecular Mechanism
Authors
Qun-li Ren
Qian Wang
Xin-qun Zhang
Miao Wang
Huan Hu
Jun-jie Tang
Xiong-tong Yang
Ying-hui Ran
Huan-huan Liu
Zhi-xing Song
Jian-guo Liu
Xiao-lan Li
Publication date
20-03-2023
Publisher
Springer Nature Singapore
Published in
Chinese Journal of Integrative Medicine / Issue 8/2023
Print ISSN: 1672-0415
Electronic ISSN: 1993-0402
DOI
https://doi.org/10.1007/s11655-023-3693-1

Other articles of this Issue 8/2023

Chinese Journal of Integrative Medicine 8/2023 Go to the issue